UnitedKingsom Germany

Branche: Voeding

Voedingsindustrie

De voedingsindustrie is één van de meest gevoelige branches waarin productie plaatsvindt. Verontreiniging en verspilling zijn uit den boze. Dat vraagt om hygiënische en nauwkeurige oplossingen.

Branche: Overslag

Overslag

Klinkenberg ontwikkelt, met ruim een eeuw ervaring, schroeftransporteurs voor diverse toepassingen. In het transport van bulkgoederen en stortgoed is overslag een onmisbaar proces.

Branche: Destructie

Destructie

Destructie is een essentieel industrieel proces. De afvalproducten die vrijkomen bij de andere productieactiviteiten worden op een zo duurzame manier verwerkt, waarbij wordt gerecycled wat mogelijk is en afvalstoffen op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

Branche: Slibverwerking

Slibverwerking

Klinkenberg ontwikkelt schroeftransporteurs voor uiteenlopende branches. Zo bieden wij ook oplossingen voor bedrijven in de slibverwerking. Deze sector vraagt om zijn eigen benadering, onder andere vanwege de steeds strengere eisen die gesteld worden aan de slibverwerking.

Branche: Kunststof

Kunststof

Wanneer u op zoek bent naar effectieve oplossingen voor de kunststofproductie, vertrouwt u toch ook op Nederlandse klantgerichte kwaliteit op internationaal niveau?

Branche: Chemie

Chemie

Nederland speelt als relatief klein land een erg grote rol in de wereldwijde chemische industrie, voornamelijk in de basischemie en de ontwikkeling van coatings.

Branche: Recycling

Recycling

In de lijn van duurzame oplossingen zet Klinkenberg zich in voor optimalisatie van recycling processen. Recycling is een actueel thema. Van steeds meer producten wordt duidelijk hoe we ze effectief kunnen hergebruiken.

Branche: Farmacie

Farmacie

De productie van medicijnen en andere farmaceutische middelen is een zeer gevoelig proces. Niet alleen willen we verontreiniging van het product voorkomen, we willen ook de omgeving beschermen.

Branche: Biomassa

Biomassa

De biomassa industrie groeit de laatste jaren zeer snel. De maatschappelijke discussie gaat over een milieuvriendelijke productie van brandstoffen waarin duurzaamheid een centrale rol inneemt.

Klinkenberg B.V.

Noordervaartdijk 3
1561 PS Krommenie
Netherlands
info@klinkenbergbv.nl
Telephone +31 (0)75 - 62 87 855
Fax: +31 (0) 75 - 62 80 476